Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6770
Title: Cảm xúc về hai quyển sách vẽ ghi khiến trúc cổ
Authors: Xuân Bình
Keywords: Cảm xúc
Di sản văn hóa
Kiến trúc cổ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 3 .- Tr.86-90
Abstract: 14 năm trước, trong bài viết Di sản văn hóa – bảo tồn và lưu truyền, KTS Hoàng Đạo Kính có viết: Lưu truyền là bản năng tự nhiên của mọi sự sống. Lưu truyền vô thức là sự bảo đảm cho tiến hóa. Lưu truyền hữu thức là bảo đảm cho sự phát triển. Chính sự lưu truyền và phát triển đã kiến tạo nên nền văn minh của loài người.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6770
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.11 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.