Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6770
Nhan đề: Cảm xúc về hai quyển sách vẽ ghi khiến trúc cổ
Tác giả: Xuân Bình
Từ khoá: Cảm xúc
Di sản văn hóa
Kiến trúc cổ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 3 .- Tr.86-90
Tóm tắt: 14 năm trước, trong bài viết Di sản văn hóa – bảo tồn và lưu truyền, KTS Hoàng Đạo Kính có viết: Lưu truyền là bản năng tự nhiên của mọi sự sống. Lưu truyền vô thức là sự bảo đảm cho tiến hóa. Lưu truyền hữu thức là bảo đảm cho sự phát triển. Chính sự lưu truyền và phát triển đã kiến tạo nên nền văn minh của loài người.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6770
Bộ sưu tập: Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.11 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.239.109.55


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.