Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6771
Title: Nghiên cứu thái độ đối với rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Diệp, Thị Nương
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thái độ của nông hộ đối với rủi ro tại khu vực ĐBSCL. Xác định mối quan hệ giữa thái độ đối với rủi ro và thu nhập của nông hộ tại ĐBSCL. Đề xuất chính sách nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ
Description: 41 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6771
ISSN: B1301908
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
838.9 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.