Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6775
Title: Phân tích thực trạng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Cần Thơ – phòng giao dịch Ninh Kiều
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Phan, Thị Mỹ
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Cần Thơ – phòng giao dịch Ninh Kiều từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2018. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng
Description: 46 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6775
ISSN: C1600212
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
959.08 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.