Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67764
Title: Các bị cáo phạm tội theo khoản 1 hay khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015
Authors: Đỗ, Thanh Xuân
Keywords: Bị cáo
Phạm tội
Năm 2015
Bộ luật Hình sự
Khoản 1 hay khoản 2 Điều 244
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 01 .- Tr.44-48
Abstract: Trong phạm vi bài viết này tác giả xin đưa ra một vụ án cụ thể để bạn đọc và các đồng nghiệp cùng trao đổi về việc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 hay khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67764
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.27 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.