Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67764
Nhan đề: Các bị cáo phạm tội theo khoản 1 hay khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015
Tác giả: Đỗ, Thanh Xuân
Từ khoá: Bị cáo
Phạm tội
Năm 2015
Bộ luật Hình sự
Khoản 1 hay khoản 2 Điều 244
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 01 .- Tr.44-48
Tóm tắt: Trong phạm vi bài viết này tác giả xin đưa ra một vụ án cụ thể để bạn đọc và các đồng nghiệp cùng trao đổi về việc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 hay khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67764
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.27 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.