Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67779
Title: Nghệ thuật sử dụng nghiệp vụ báo chí và xử lý không gian – thời gian trong truyện trinh thám của Thế Lữ
Authors: Nguyễn, Thế Bắc
Keywords: Nghệ thuật truyện trinh thám Thế Lữ
Truyện trinh thám Thế Lữ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 12 .- Tr.44-53
Abstract: Bài viết phân tích những thành công của Thế Lữ trong việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo nghiệp vụ báo chí và nghệ thuật xử lý không gian-thời gian để tạo nên dấu ấn nghệ thuật riêng ở thể loại truyện trinh thám của nhà văn. Sự quan sát và xét đoán, diễn biến khẩn trương để cung cấp thông tin cập nhật, nhan đề ngắn dọn kiểu giật tít để tạo sự chú ý, kết hợp hình ảnh minh họa... là những yếu tố nghiệp vụ báo chí được nhà văn sử dụng khéo léo, hiệu quả...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67779
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.