Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6778
Title: Đôi nét về quan niệm và thực hành chữa bệnh mang tính tín ngưỡng của người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu
Authors: Lý, Hành Sơn
Keywords: Người Cống
Người Si La
Tỉnh Lai Châu
Chữa bệnh
Gọi hồn
Ma thuật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.55-65
Abstract: Hai tộc người Cống và Si La đều có dân số ít, cư trú chủ yếu ở tỉnh Lai Châu. Cả hai tộc người này vẫn đang duy trì một số quan niệm và thực hành mang tính tín ngưỡng dân gian về vũ trụ xung quanh con người, thần linh, linh hồn và ma có liên quan tới chăm sóc sức khỏe. Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập hiện nay, bên cạnh sự quan tâm ngày càng lớn đến chữa bệnh bằng thuốc thang và khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, đồng bào vẫn thực hành một số nghi lễ tín ngưỡng truyền thống như cúng chữa bệnh, gọi hồn cho người ốm chóng khỏe và sử dụng cả một số ma thuật liên quan tới bùa yêu hoặc làm hại sức khỏe người khác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6778
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_702.15 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.