Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67781
Title: Đề xuất giải pháp quy hoạch cảnh quan hai bờ sông Dinh thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thích ứng với biến đổi khí hậu
Authors: Phan, Bảo An
Nguyễn, Thúc Linh
Keywords: Sông Dinh
Thiết kế kiến trúc đô thị
Biến đổi khí hậu
Thích ứng
Phan Rang - Tháp Chàm
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 313 .- Tr.85-90
Abstract: Đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ tại các quốc gia đang phát triển, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập người dân và mang lại chất lượng sống cho người dân sống trong đô thị; nhưng cũng đồng thời gây sức ép đối với các vần đề kinh tế - xã hội, ô nhiễm môi trường, vấn đề nhà ở và nước sạch, vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân - Nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện nay đòi hỏi công tác quản lý, quy hoạch đô thị phải thay đổi để thích ứng, việc nghiên cứu các mô hình phát triển đô thị theo hướng thích ứng với BĐKH phù hợp với các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và tỉnh Ninh thuận đã được Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương quan tâm trong những năm qua, nhưng do đặc thù tốc độ đô thị hóa ở tỉnh Ninh Thuận diễn ra chậm hơn so với cả nước nên việc đề xuất, định hướng các mô hình quy hoạch phát triển cho tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67781
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.