Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/677
Nhan đề: Đề xuất triển khai phát triển xanh trong ngành công nghiệp tại Việt Nam
Tác giả: Lê, Anh Tuấn
Từ khoá: Phát triển xanh
Công nghiệp
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.92-94
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu vấn đề triển khai phát triển xanh trên thực tế, trong đó, tập trung chủ yếu vào áp dụng phát triển xanh trong công nghiệp. Trên cơ sở đó, đề xuất việc áp dụng hệ thống quản lý phát triển xanh dựa theo hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO và một bộ chỉ tiêu phát triển xanh cụ thể vào ngành công nghiệp.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/677
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.97 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.