Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6781
Nhan đề: Kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp của người dân ở tỉnh Cà Mau nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
Tác giả: Phạm, Thị Cẩm Vân
Từ khoá: Biến đổi khí hậu
Tri thức địa phương
Sản xuất nông nghiệp
Cà Mau
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.77-87
Tóm tắt: Bài viết này tập trung tìm hiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) tới canh tác nông nghiệp của người dân ở tỉnh Cà Mau và những kinh nghiệm của họ nhằm thích ứng với quá trình biến đổi này. Phát hiện từ nghiên cứu thực địa cho thấy, trong vòng 5 năm trở lại đây, thay đổi về mùa khô và mùa mưa là diễn biến điển hình của BĐKH. Trước bối cảnh đó, người dân đã phải thay đổi lịch mùa vụ, cơ cấu cây trồng, áp dụng kỹ thuật luân canh, xen canh để vừa tăng năng suất, vừa đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, sự thích ứng này chủ yếu còn mang tính thụ động; do đó để có thể ứng phó với BĐKH hiệu quả hơn, cần có sự kết hợp chủ động và lâu dài giữa người nông dân và nhà quản lý.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6781
Bộ sưu tập: Dân tộc học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_663.04 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.