Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6788
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVõ, Khánh Vinh-
dc.date.accessioned2019-02-21T08:04:47Z-
dc.date.available2019-02-21T08:04:47Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6788-
dc.description.abstractTrong “thời đại của chủ nghĩa toàn cầu”, cần phải tìm hiểu, làm rõ tính lịch sử của quyền con người; môi trường toàn cầu hóa và nhu cầu chỉnh sửa một số cách tiếp cận đến quyền con người; sự xuất hiện thế hệ quyền con người thứ ba; nhận thức lại quyền con người; sự tác động của toàn cầu hóa đến lý luận quyền con người, quyền công dân và sự chỉnh sửa những luận điểm quan trọng về quyền con người.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.15-22-
dc.subjectThời đại của chủ nghĩa toàn cầuvi_VN
dc.subjectToàn cầu hóavi_VN
dc.subjectThế hệvi_VN
dc.subjectLý luận và phương pháp luận quyền con ngườivi_VN
dc.subjectQuyền công dânvi_VN
dc.titleQuyền con người trong điều kiện toàn cầu hóa: Khía cạnh phương pháp luậnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.