Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/679
Title: Năng lực cạnh tranh của hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam: Đánh giá từ góc độ chuỗi giá trị
Authors: Hà, Thị Liên
Keywords: Dệt may
Xuất khẩu
Chuỗi giá trị
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.101-104
Abstract: Là một trong những mặt hàng chủ lực xuất khẩu của Việt Nam, có tác động tích cực trong việc giải quyết việc làm trên quy mô lớn, nhưng năng lực cạnh tranh của hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Ngoài ưu thế cạnh tranh về giá thành và sản lượng do khai thác được lợi thế về nguồn nhân công giá rẻ trong nước, thì năng lực cạnh tranh của hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam vẫn tồn tại nhiều yếu điểm, điển hình là uy tín và chất lượng. Thông qua công cụ chuỗi giá trị, tác giả bài viết muốn đưa ra cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về năng lực cạnh tranh của hàng dệt may xuất khẩu, từ đó đánh giá hiệu quả kinh tế thực sự của hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam thời gian qua.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/679
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.