Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6791
Title: Phân tích đánh giá của người tiêu dùng đối với các thuộc tính của sản phẩm kẹo đậu phọng Sơn Hải Vĩnh Long
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Võ, Hoàng Phúc
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích đánh giá của người tiêu dùng đối với các thuộc tính của sản phẩm kẹo đậu phọng Sơn Hải Vĩnh Long, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm điều chỉnh, bổ sung các thuộc tính sản phẩm để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng
Description: 69 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6791
ISSN: B1507762
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.