Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67987
Nhan đề: Thiết kế bộ điều khiển đóng cắt tụ bù ứng động từ xa bằng tin nhắn
Tác giả: Nguyễn, Chí Nhơn
Quang, Công Khoa
Trần, Minh Dũng
Nguyễn, Ngọc Hiền
Từ khoá: Thiết kế bộ điều khiển đóng cắt tụ bù
Ứng động từ xa bằng tin nhắn
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 245 .- Tr.16-17
Tóm tắt: Các tụ bù ứng động trung thế trên hiện chủ yếu cài đặt đóng cắt theo công suất phản kháng hoặc theo thời gian, tuy nhiên do đặc thù của phụ tải nuôi tôm, tưới tiêu, công nghiệp,... nên công suất phản kháng trên lưới trung thế luôn thường xuyên thay đổi (theo từng giờ, từng buổi, từng ngày... dẫn đến phải tốn rất nhiều thời gian, nhân công đến tận tủ điều khiển của các bộ tụ bù trung thế để điều chỉnh, cài đặt lại khi có thay đổi. Ngoài ra, đói với các tu bù cài đặt theo công suất phản kháng khi có thay đổi phương thức vận hành (chuyển nguồn trong thời gian ngắn) thì các bộ tụ bù ứng động trung thế cũng cần phải điều chỉnh đóng cắt lại cho phù hợp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67987
ISSN: 0686-3883
Bộ sưu tập: Điện & Đời sống

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
376.81 kBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.