Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67987
Title: Thiết kế bộ điều khiển đóng cắt tụ bù ứng động từ xa bằng tin nhắn
Authors: Nguyễn, Chí Nhơn
Quang, Công Khoa
Trần, Minh Dũng
Nguyễn, Ngọc Hiền
Keywords: Thiết kế bộ điều khiển đóng cắt tụ bù
Ứng động từ xa bằng tin nhắn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 245 .- Tr.16-17
Abstract: Các tụ bù ứng động trung thế trên hiện chủ yếu cài đặt đóng cắt theo công suất phản kháng hoặc theo thời gian, tuy nhiên do đặc thù của phụ tải nuôi tôm, tưới tiêu, công nghiệp,... nên công suất phản kháng trên lưới trung thế luôn thường xuyên thay đổi (theo từng giờ, từng buổi, từng ngày... dẫn đến phải tốn rất nhiều thời gian, nhân công đến tận tủ điều khiển của các bộ tụ bù trung thế để điều chỉnh, cài đặt lại khi có thay đổi. Ngoài ra, đói với các tu bù cài đặt theo công suất phản kháng khi có thay đổi phương thức vận hành (chuyển nguồn trong thời gian ngắn) thì các bộ tụ bù ứng động trung thế cũng cần phải điều chỉnh đóng cắt lại cho phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67987
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
376.81 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.