Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68015
Title: Dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học theo hướng phát triển năng lực
Authors: Phạm, Thị Thu Hà
Keywords: Dạy học âm nhạc
Phát triển năng lực
Học sinh tiểu học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn;Tập 13, Số 02 .- Tr.73-81
Abstract: Âm nhạc là một trong những trí thông minh sẵn có của con người. Âm nhạc luôn gắn với nền văn hóa và là một phân thiết yếu trong giáo dục của mọi đứa trẻ. Trong thực tế, chương trình giáo dục phổ thông đã dạy âm nhạc cho tất cả học sinh, bắt đầu ở bậc tiểu học. Tri thức của nhân loại phát triển và đổi mới nhanh chóng, phương pháp dạy học thông báo kiến thức sẽ không còn phù hợp nữa. Vậy nên, dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học theo hướng phát triển năng lực là điều tất yếu và cần làm ngay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68015
ISSN: 1859-0357
Appears in Collections:Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.04 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.