Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68051
Title: Biếu tặng quà tết: Hồi đáp quan hệ thân tộc và bổn phận đạo đức
Authors: Nguyễn, Hải Hà
Keywords: Biếu tặng quà tết
Quan hệ thân tộc
Bổn phận đạo đức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 06 .- Tr.64-73
Abstract: Bài viết: Mở đầu; ghi chú về phương pháp; các loại hình quà tặng thông thường trong dịp Tết Nguyên Đán; định vị bản thân trong hệ thống thân tộc thông qua các hình thức biếu tặng dịp Tết và sự truyền nối bổn phận đạo đức; bàn kết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68051
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.63 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.