Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/681
Title: Phát triển ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu
Authors: Lê, Thế Phiệt
Hà, Thị Kim Duyên
Keywords: Ngành bán lẻ
Hội nhập kinh tế
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.105-107
Abstract: Thời gian qua, ngành bán lẻ Việt Nam đã phát triển khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự có mặt và liên tục mở rộng quy mô của các nhà bán lẻ lớn trên thế giới đã khiến các nhà bán lẻ Việt Nam ngày càng khó khăn. Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ Việt Nam bộc lộ những yếu điểm về nhiều mặt, như ; lao động, tính chuyên nghiệp, năng lực quản lý...Để vượt qua được những thử thách và hội nhập hiệu quả, đòi hỏi các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cần cải thiện cơ bản về năng lực cạnh tranh của mình, song hành cùng các chính sách hỗ trợ hợp lý của nhà nước.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/681
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.