Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68156
Title: Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả lọc bụi của một số loại khẩu trang sử dụng trong môi trường đô thị
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mai
Trần, Ngọc Khải
Phạm, Thị Anh
Keywords: Khẩu trang
Khả năng lọc bụi
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải;Số 39 .- Tr.17-22
Abstract: Nghiên cứu đã kháo sát và chọn lọc một số loại khẩu trang phổ biến trên thị trường Việt Nam, bao gồm ba loại (1) khẩu trang y tế - 3 mẫu; (2) khẩu trang vải, bao gồm khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải thông thường; và (3) khẩu trang chuyên dụng cao cấp. Nghiên cứu cũng thiết lập được chuỗi lấy mẫu và buồng giả lập để thử nghiệm khả năng lọc bụi của khẩu trang. Các thử nghiệm được thực hiện lặp lại ba lần trên mỗi mẫu khẩu trang, có tổng cộng 6 mẫu khẩu trang được thử nghiệm. Kết quả cho thấy khẩu trang cao cấp chuyên dụng có khả năng lọc bụi cao nhất (đến 94 - 95%); khẩu trang y tế than hoạt tính có thương hiệu và khẩu trang vải kháng khuẩn cũ khả năng lọc bụi tương đương nhau khoảng 80%; khẩu trang vải thông thường có khả năng lọc bụi khoảng hơn 60%. Điều đặc biệt phát hiện là khẩu trang được cho là khẩu trang y tế, được bán rộng rãi, giá ré, nhưng không rỗ nguồn góc có kha năng lọc bụi rất thấp (dưới 30%). Phương pháp thử nghiệm được phát triển có thể được tiếp tục nghiên cứu đối với nhiều loại khẩu trang khác nhau và có thể phát triển để nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của khẩu trang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68156
ISSN: 1859-4263
Appears in Collections:Khoa học công nghệ giao thông vận tải

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.216.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.