Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68171
Title: Hiệu quả môi trường của công nghệ nhiệt phân chất thải nhựa và sự chọn lựa của doanh nghiệp tái chế năng lượng
Authors: Phạm, Thị Anh
Nguyễn, Thị Mỹ Hiền
Nguyễn, Thị Bảo Ngọc
Nguyễn, Ngọc Tiến
Keywords: Chất thải nhựa EPS
Nhiệt phân
Năng lượng
Tác động môi trường
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải;Số 40 .- Tr.14-20
Abstract: Nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật đánh giá vòng đời (Life Cycle Assessment -LCA) và phần mềm Simapro để tính toán các tác động môi trường của quá trình nhiệt phân chất thải nhựa EPS (Expanded Polystyrene). Quá trình nhiệt phân nhựa EPS tạo ra các nhiên liệu như dầu, than và khí ga. Kết quả tính toán đã cho thấy phần lớn các tác động từ quá trình nhiệt phân chất thải nhựa EPS đều ảnh hưởng đến môi trường ở mức bằng 0 (không gây ra các tác động bất lợi đến môi trường) đối với nhóm tác động: Cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, cạn kiệt nguồn nhiên liệu hóa thạch, cạn kiệt ozone; độc tính cho hệ sinh thái trên cạn, oxy hóa quang hóa trong môi trường. Tuy nhiên, có một vài chỉ tiêu đánh giá tác động có giá trị lớn hơn 0 như: Phát thải khí nhà kính gây hiện tượng nóng lên toàn cầu, gây axit hóa, gây độc tính trên người, có thể gây ra độc tính cho hệ sinh thái nước ngọt hay hệ sinh thái biển và phú nhưỡng hóa. Kết quả tính toán chung cho thấy nhiệt phân chất thải nhựa EPS là một trong những giải pháp tái chế hiệu quả, tác động đến môi trường ở mức độ rất thấp so với hiệu quả của kỹ thuật này mang lại về mặt kính tế, xã hội và tài nguyên năng lượng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68171
ISSN: 1859-4263
Appears in Collections:Khoa học công nghệ giao thông vận tải

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.216.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.