Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/682
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Văn Hoa
dc.date.accessioned2018-04-18T03:20:05Z-
dc.date.available2018-04-18T03:20:05Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0866-7120
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/682-
dc.description.abstractVùng Tây Bắc có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên, du lịch trong vùng này vẫn trong tình trạng manh mún, thiếu sự liên kết trên phạm vi toàn vùng cũng như trong nội bộ từng tiểu vùng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, khảo sát bước đầu của đề tài " Nghiên cứu chính sách, giải pháp và xậy dựng liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch Tây Bắc" (mã số KHCN-TB22X/13-18), bài viết đánh giá khái quát thực trạng liên kết phát triển du lịch ở Tây Bắc, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy liên kết phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesKinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.108-111
dc.subjectLiên kết vùngvi_VN
dc.subjectLiên kết tiểu vùngvi_VN
dc.subjectPhát triển du lịchvi_VN
dc.subjectTây Bắcvi_VN
dc.titleLiên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch ở các tỉnh vùng Tây Bắcvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.