Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6830
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực khách sạn tại An Giang
Authors: Võ, Hồng Phượng
Nguyễn, Thị Bích Tuyền
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về nhân lực du lịch lĩnh vực lưu trú. Phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực lĩnh vực lưu trú tỉnh An Giang. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực lưu trú tại An Giang
Description: 57 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6830
ISSN: B1507784
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
929.31 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.