Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/684
Title: Đổi mới quản lý nhà nước để phát triển TP. Cần Thơ thành trung tâm du lịch Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Ngô, Nguyễn Hiệp Phước
Keywords: Kinh tế du lịch
Thành phố Cần Thơ
Đồng bằng Sông Cửu Long
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 03.- Tr 47-50
Abstract: Để có thể trở thành trung tâm du lịch và điều phối khách cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), TP. Cần Thơ cần đổi mới quản lý nhà nước (QLNN) về du lịch theo phương hướng sau: Thúc đẩy phát triển cơ cấu hạ tầng du lịch tại Thành phố, xây dựng mạng lưới kết cấu du lịch tại các địa phương trong vùng và khai thác các tiềm năng về giao thông. Bên cạnh đó, trong QLNN về du lịch trên địa bàn về TP. Cần Thơ, cần chú trọng tăng cường hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với các công tác như: tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch hoạt động hiệu quả, hình thành tour du lịch kết nối trong vùng và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ du lịch.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/684
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_300.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.