Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6840
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên GIang – Xí nghiệp chế biến lương thực xuất khẩu Tân Phú
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Ngô, Yến Nhi
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên GIang – xí nghiệp chế biến lương thực xuất khẩu Tân Phú. Phân tích biến động chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của công ty giai đoạn 2015-2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
Description: 156 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6840
ISSN: B1501973
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
15.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.