Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6841
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Nguyễn, Thị Kiều Nhung
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh quý 2/2018 của công ty. Phân tích kết quả kinh doanh của công ty trên cơ sở số liệu giai đoạn 2015-2017 và 6 tháng 2018. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
Mô tả: 160 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6841
ISSN: B1502034
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.