Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6842
Nhan đề: Phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại siêu thị Lotte Mart Cần Thơ
Tác giả: Ngô, Mỹ Trân
Võ, Ngọc Bảo Trân
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại siêu thị Lotte Mart Cần Thơ. Phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại siêu thị Lotte Mart Cần Thơ. Đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại siêu thị Lotte Mart Cần Thơ.
Mô tả: 73 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6842
ISSN: B1502440
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.