Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6845
Title: Phân tích hoạt động chiêu thị đối với sản phẩm sim trả trước tại công ty Mobifone tỉnh An Giang
Authors: La, Nguyễn Thùy Dung
Dương, Kim Chi
Keywords: Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động chiêu thị đối với sản phẩm sim trả trước tại công ty Mobifone tỉnh An Giang. Tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động chiêu thị của công ty. Đề xuất giải pháp chiêu thị nhằm gia tăng hiệu quả chiêu thị của Công ty Mobifone tỉnh An Giang.
Description: 97 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6845
ISSN: B1503733
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.