Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6846
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm thương hiệu việt của người tiêu dùng trên địa bàn TPCT
Authors: Trần, Khánh Dung
Trần, Thị Cẩm Tuyên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm thương hiệu việt của người tiêu dùng trên địa bàn TPCT nhằm nghiên cứu xu hướng và thị hiếu của người tiêu dùng. Qua đó để đưa ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đồng thời cũng là cơ sở để các nhà sản xuất và quản trị nâng tầm sản phẩm Việt để người dân ưu tiên dùng hàng Việt
Description: 85 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6846
ISSN: B1510261
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.