Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6846
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm thương hiệu việt của người tiêu dùng trên địa bàn TPCT
Tác giả: Trần, Khánh Dung
Trần, Thị Cẩm Tuyên
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm thương hiệu việt của người tiêu dùng trên địa bàn TPCT nhằm nghiên cứu xu hướng và thị hiếu của người tiêu dùng. Qua đó để đưa ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đồng thời cũng là cơ sở để các nhà sản xuất và quản trị nâng tầm sản phẩm Việt để người dân ưu tiên dùng hàng Việt
Mô tả: 85 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6846
ISSN: B1510261
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.117.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.