Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6850
Title: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh liên kết sản xuất phát triển kinh tế nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Nguyễn, Thị Kim Ngân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu thực trạng về các mô hình liên kết sản xuất phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hợp tác giữa những người sản xuất, liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ, giữa người nông dân với doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp. Từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực nhất nhằm thúc đẩy tái cơ cấu hợp tác, liên kết trong sản xuất phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp.
Description: 108 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6850
ISSN: B1510367
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.