Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68518
Title: Quản lý thuế các nền tảng đặt phòng trực tuyến trong nền kinh tế chia sẻ
Authors: Hoàng, Thùy Linh
Trần, Mạnh Tiến
Keywords: Quản lý thuế
Đặt phòng trực tuyến
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 12 .- Tr.43-46
Abstract: Thị trường đặt phòng trực tuyến đang phát triển nóng với tốc độ phát triển khá nhanh, tăng 42% so với các năm trước, nguyên nhân là do khách du lịch liên tục tăng cao khiến thị trường đặt phòng trực tuyến bùng nổ thời gian qua. Hiện nay, ứng dụng công nghệ vào dịch vụ khách sạn, homestay để đón khách du lịch là xu hướng tất yếu; ngay cả các khách sạn, resort cũng quảng bá dịch vụ của mình trên các trang web đặt phòng trực tuyến, ứng dụng chia sẻ phòng trực tuyến... Đặt ra yêu cầu về quản lý thu thuế từ các nền tàng đặt phòng trực tuyến là rất cần thiết nhằm tránh thất thu thuế cũng như đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp trên thị trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68518
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.