Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6853
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần in tổng hợp Cần Thơ
Authors: Đàm, Thị Phong Ba
Diệp, Huỳnh Nga
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần in tổng hợp Cần Thơ qua 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong tương lai.
Description: 80 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6853
ISSN: B1510238
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
38.03 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.117.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.