Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6853
Nhan đề: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần in tổng hợp Cần Thơ
Tác giả: Đàm, Thị Phong Ba
Diệp, Huỳnh Nga
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần in tổng hợp Cần Thơ qua 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong tương lai.
Mô tả: 80 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6853
ISSN: B1510238
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
38.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.