Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68565
Title: Nghiên cứu các đặc trưng phân bố của trường tốc độ gió tại vùng biển đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Trần, Văn Chung
Ngô, Mạnh Tiến
Nguyễn, Văn Long
Keywords: Trường gió
Hoa gió
Phân bố xác suất gió
NCEP CFSR
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Biển;Tập 20, Số 4A .- Tr.11-20
Abstract: Trên cơ sở nguồn dữ liệu trường gió 10 m trên mặt biển với tần suất hàng giờ và trong thời gian 41 năm (1979-2019) của NCEP CFRS, chúng tôi đã sử dụng các hàm phân bố xác suất để nghiên cứu quy luật phân bố trường tốc độ gió tại vùng biển đảo Lý Sơn. Cụ thể đã sử dụng bốn hàm phân bố (phân bố chuẩn, phân bố Gamma, phân bố Weibull và phân bố giá trị cực trị) để ước tính các tham số đặc trưng về hình dạng và tỷ lệ của quy luật phân bố gió tại vùng biển đảo Lý Sơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68565
ISSN: 1859-3097
Appears in Collections:Khoa học và công nghệ biển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.