Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68568
Title: Kinh tế Việt Nam nhìn lại giai đoạn 2016-2020 và triển vọng 2021-2030
Authors: Đặng, Đức Anh
Đinh, Thị Hảo
Keywords: Kinh tế Việt Nam nhìn lại giai đoạn 2016-2020
Triển vọng 2021-2030
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 1-2 .- Tr.66-74
Abstract: Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020 dự kiến sẽ khép lại với nhiều kết quả ấn tượng. Tăng trưởng GDP liên tục đạt mức cao trong bốì cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu và hầu hết các quốc gia đều chậm lại. Cơ cấu kinh tế chuyến dịch nhanh với sự đóng góp lớn và ngày càng tăng của khu vực công nghiệp và dịch vụ. Sự phụ thuộc vào tín dụng và khai khoáng cho tăng trưởng giảm dần. Mặc dù vậy, mô hình tăng trưởng chưa có sự thay đổi rõ nét. Tăng trưởng vẫn phụ thuộc vào vốn, khu vực FDI; tính chất gia công còn lớn, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực đổi mới sáng tạo thấp. Đây là những điểm yếu cần khắc phục trong giai đoạn mới 2021-2030.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68568
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.9 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.