Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68570
Title: Điểm sáng FDI 2019 và dự báo năm 2020
Authors: Nguyễn, Mại
Keywords: Điểm sáng FDI 2019
Dự báo năm 2020
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 1-2 .- Tr.78-80
Abstract: Năm 2019, bức tranh kinh tế Việt Nam tiếp tục chứng kiến nhiều điểm sáng, 12/12 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Bài viết nêu bật những kết quả đạt được trong thu hút và sử dụng FDI, phân tích hạn chế và từ đó dự báo nguồn vốn này vào Việt Nam trong năm tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68570
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.