Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/686
Title: Ảnh hưởng của quản trị rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước
Authors: Nguyễn, Kim Quốc Trung
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Hiệu quả hoạt động tín dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.35-38
Abstract: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM) có vốn nhà nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 4 yếu tố thực tế quản trị RRTD là: Điều kiện tín dụng; Thẩm định khách hàng; Kiểm soát RRTD và Chính sách thu hồi nợ, thì kiểm soát RRTD có quan hệ cùng chiều và mang ý nghĩa thống kê đối với hoạt động tín dụng với độ tin cậy là 95%. Ba nhân tố còn lại không mang ý nghĩa thống kê trong nghiên cứu này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/686
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_339.99 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.