Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6864
Title: Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Liêu, Quốc Toàn
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng.
Description: 79 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6864
ISSN: B1308058
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.