Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68667
Title: Thử nghiệm nuôi hai loài rắn biển đẻn cơm Hydrophis curtus và sông chằn Hydrophis cyanocinctus
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Hứa, Thái An
Huỳnh, Minh Sang
Đỗ, Hữu Hoàng
Cao, Văn Nguyện
Hồ, Thị Hoa
Keywords: Rắn biển
Đẻn cơm
Sông chằn
Tỷ lệ sống
Khối lượng đặc trưng
Tỷ lệ bắt mồi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Biển;Tập 20, Số 4A .- Tr.105-114
Abstract: Nuôi thuần dưỡng và nuôi thử nghiệm nuôi hai loài rắn biển đẻn cơm Hydrophis curtus và sông chằn H. cyanocinctus trong bể composite để xác định sinh trưởng, tỷ lệ sống, tập tính bắt mồi và con mồi ưa thích. Kết quả sau 30 ngày nuôi thuần dưỡng cho thấy rắn biển trưởng thành của cả hai loài không bắt mồi với các loại thức ăn khác nhau gồm cá cơm, chình và tôm trong suốt quá trình nuôi. Khối lượng trung bình của cả hai loài rắn trưởng thành đẻn cơm và sông chằn giảm dần theo thời gian từ 783,3 ± 76,4 g và 360,0 ± 60,0 g xuống còn 660,0 ± 135,2 g và 315,0 ± 77,8 g. Tỷ lệ sống sau 30 ngày nuôi thuần dưỡng của đèn cơm là 100% và sông chằn là 80%. Trong khi đó. kết quả nuôi thuần dưỡng 2 loài rắn đẻn cơm con và sông chằn con cho thấy con mồi ưa thích của 2 loài này là cá cơm đông lạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68667
ISSN: 1859-3097
Appears in Collections:Khoa học và công nghệ biển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.