Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68670
Title: Xác định bãi đẻ một số nhóm cá trong vịnh Nha Trang
Authors: Võ, Văn Quang
Trần, Thị Hồng Hoa
Trần, Công Thịnh
Lê, Thị Thu Thảo
Keywords: Bãi đẻ
Cá cơm sọc xanh
Cá mó
Vịnh Nha Trang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Biển;Tập 20, Số 4A .- Tr.115-124
Abstract: Bài báo trình bày kết quả về xác định bãi đẻ của một số loài cá trong vịnh Nha Trang, được thu mẫu đại diện vào tháng 9/2018, 11/2018, 5/2019 và 7/2019. Kết quả phân tích dựa vào phân bố của mật độ chung và ở các giai đoạn phát triển của trứng cá, phân tích quyết định hình cây (Decision Trees) từ mật độ trứng, vị trí trạm và tháng bằng thuật toán CHAID, cho phép ước lượng tương đối chính xác khu vực bãi đẻ tập trung của cá cơm sọc xanh (Encrasicholina punctifer Fowler. 1938) và các loài thuộc giống cá mó Scarus. Kết quả đã xác định được bãi đẻ chính của cá cơm sọc xanh là phía đông Hòn Rùa, đông bắc Hòn Tằm và của giống cá mó là phía tây nam của Hòn Mun.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68670
ISSN: 1859-3097
Appears in Collections:Khoa học và công nghệ biển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.