Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68680
Title: Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch Farmstay tại Thành phố Đà Lạt
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Nguyễn, Thị Kim Anh
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đưa ra những định hướng, giải pháp mở rộng phát triển loại hình du lịch Farmstay,nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường tại các nông trại ở Đà Lạt. Góp phần thúc đẩy loại hình du lịch này phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai
Description: 70 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68680
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.