Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68687
Title: Khai thác các di tích lịch sử văn hóa tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vào phát triển du lịch
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Dương, Huỳnh Cẩm Nhi
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: tìm hiểu và giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích tiêu biểu tại thị xã Đông Triều, và thực trạng khai thác các di tích lịch sử văn hóa vào hoạt động du lịch. Từ đó, đề ra một số giải pháp và kiến nghị để khai thác các di tích lịch sử văn hóa một cách hiệu quả nhất.
Description: 92 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68687
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.