Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68691
Title: Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Võ, Thị Thanh Tuyền
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tiềm năng trong phát triển DLCĐ tại tỉnh Đồng Tháp. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và thực trạng trong phát triển DLCĐ tại tỉnh Đồng Tháp. Đề xuất một số định hướng, cũng như giải pháp phát triển DLCĐ tại tỉnh Đồng Tháp.
Description: 96 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68691
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.