Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68700
Title: Thực trạng và giải pháp khai thác hiệu quả loại hình nghệ thuật Đờn Ca Tài Tử trong phát triển du lịch Bạc Liêu
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Trần, Ngọc Diệp
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu tổng quan về các loại hình nghệ thuật ở Việt Nam. Nghiên cứu tiềm năng và thực trạng khai thác đờn ca tài tử trong phát triển du lịch Bạc Liêu. Đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm khai thác hiệu quả loại hình nghệ thuật ĐCTT trong phát triển du lịch Bạc Liêu
Description: 108 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68700
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.