Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68705
Title: Khai thác di tích văn hóa Óo Eo tại Gò Tháp trong phát triển du lịch huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Nguyễn, Thị Thảo Nguyên
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: phân tích những giá trị về mặt lịch sử - văn hóa, những dấu tích còn sót lại của nền văn hóa Óc Eo tại Gò Tháp. Từ đó nhận định các giá trị khai thác tiềm năng có sẵn tại đây đề phát triển du lịch. Bên cạnh đó, cũng tìm ra những khó khăn và các yếu tố cản trở phát triển du lịch nhằm đề xuất giải pháp để phát triển văn hóa trong du lịch Đồng Tháp đạt hiệu quả hơn.
Description: 88 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68705
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.03 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.