Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68718
Title: Tìm hiểu loại hình du lịch văn hóa tâm linh ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Trương, Thị Kim Thủy
Nguyễn, Bảo Ngọc
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nhận diện rõ hơn các phƣơng diện lý luận về du lịch văn hóa tâm linh ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch văn hóa tâm linh ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Description: 78 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68718
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.75 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.