Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6875
Nhan đề: Nhận diện "ngôi nhà mới"
Tác giả: Nguyễn, Trần Đức Anh
Từ khoá: Nhà ở
Kiến trúc
Đô thị
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 4 .- Tr.22-26
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân phát triển rất mạnh cả chiều rộng và chiều sâu. Đó là một sự thay đổi lớn về mặt xã hội rất đáng ghi nhận. Khái niệm kiến trúc sư, khái niệm tư vấn thiết kế không còn xa lạ nữa. "Ngôi nhà mới" trong bài viết này giới hạn ở phạm vi nhà ở gia đình được xây dựng ở đô thị trong thời gian gần đây...
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6875
Bộ sưu tập: Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.04 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.