Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6877
Title: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo – Tiếp cận từ phương diện quyền con người
Authors: Hồ, Trọng Hoài
Keywords: Quyền tự do tín ngưỡng
Tôn giáo
Quyền công dân
Quyền con người
Giới hạn quyền
Bảo đảm quyền
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.49-54
Abstract: Nhận thức của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo từ chỗ chỉ được quan niệm là quyền công dân, đến nay, được quan niệm là quyền con người. Nội dung là quyền tự do có đạo hoặc không có đạo, tự do lựa chọn tôn giáo, thay đổi tôn giáo; được tự do thể hiện, bày tỏ niềm tin của mình theo quy định của pháp luật. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm bằng pháp luật. Đây là quyền giới hạn; và việc quy định những giới hạn không phải nhằm hạn chế, mà nhằm tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền này trong thực tế cuộc sống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6877
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.6.58


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.