Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68841
Title: Vai trò của ngân hàng trung ương trong ổn định tài chính vĩ mô; Nhìn từ một số cuộc khủng hoảng trên thế giới
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Phương
Lê, Vân Chi
Keywords: Vai trò của ngân hàng trung ương trong ổn định tài chính vĩ mô
Nhìn từ một số cuộc khủng hoảng trên thế giới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 04 .- Tr.47-55
Abstract: Ngân hàng trung ương (NHTW) có vai trò rất quan trọng trong việc giữ vững ổn định tài chính vĩ mô. Đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng, hành động của NHTW là vô cùng cần thiết nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra đối với thị trường tài chính, các tổ chức tài chính trung gian và cả nền kinh tế. Bằng việc phân tích diễn biến khủng hoảng và những hành động của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED), NHTW châu Âu và một số NHTW của các quốc gia mới nổi trong việc ứng phó với khủng hoảng, bài viết đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong việc điều hành chính sách tiền tệ của các NHTW trên thế giới. Từ đó, nêu lên những gợi ý chính sách cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68841
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.